Zmiana terminu dostarczenia skierowania

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpital, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Leave a reply