TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Metoda ta jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. Zjawisko to polega na zmianie częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Zbliżanie się przeszkody do źródła fali powoduje wzrost częstotliwości, a oddalanie – zmniejszenie częstotliwości odbitej fali. Różnica tych częstotliwości zwana jest przesunięciem dopplerowskim. Zjawisko to zostało wykorzystane w budowie specjalnych aparatów ultradźwiękowych, które umożliwiają ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Ultradźwięki odbite od poruszającej się masy krwinkowej powracają do sondy z inną niż wyjściowa częstotliwością. R& oacute;żnica tych częstotliwości jest podstawą uzyskiwania obrazów dopplerowskich. Zmiana prędkości przepływu krwi rejestrowana jest w postaci fali ciągłej, fali pulsacyjnej lub prezentacji kolorowej.

CZEMU SŁUŻY BADANIE
W ultrasonografii dopplerowskiej można ustalić, czy widoczna struktura anatomiczna jest naczyniem krwionośnym, czy istnieje w niej ruch krwi i jaki ma charakter – korkowy, laminarny czy burzliwy, jaki jest kierunek przepływu krwi. Można też tą metodą ocenić zmiany prędkości przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawić unaczynienie patologicznego guza oraz obliczyć ilościowe parametry przepływu krwi.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
Zaburzenie krążenia obwodowych naczyń tętniczych i żylnych.
Objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego.
Stany kliniczne sugerujące przetoki naczyniowe.
Tętniaki aorty i naczyń brzusznych.
Ocena stanu krążenia narząd& oacute;w przeszczepionych.
Różnicowanie charaktery guzów jajnika.
Ocena serca

ZALETY BADANIA
badanie bezinwazyjne
badanie bezbolesne
nie wymaga wcześniejszego przygotowania
nie ma ograniczeń wiekowych
można wielokrotnie powtarzać badanie
nie wymaga znieczulenia

OPIS BADANIA
Nakładany jest chłodny żel na skórę (na badaną część ciała). Żel ułatwia przenikanie fali ultradźwiękowej i przesuwanie głowicy ultrasonografu. Głowica jest przykładana i wodzona na powierzchni badanej części ciała. Obserwując obraz na ekranie monitora uzyskujemy efekt badania. Czynnikiem wyróżniającym badanie Dopplera od zwykłego badania USG jest towarzyszący mu efekt dźwiękowy – szum krwi przepływającej przez naczynia.

BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Bardzo często wcześniej wykonane jest tradycyjne badanie ultrasonograficzne.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zaleceń.