barwy i godło R.P.

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 • Program finansowany z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej
 • Program wieloletni „Narodowa Strategia Onkologiczna”
 • Zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy
 • Przyznane środki na 2021 r.: 600 000,00 zł
 • Przyznane środki na 2022 r.: 600 000,00 zł
 • Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe.

Postępowanie: DOSTAWA ZESTAWU (2 SZT.) MAMMOGRAFÓW CYFROWYCH

Termin składania ofert
Data: 03.08.2021
Czas lokalny: 12:00
Termin otwarcia ofert
Data: 03.08.2021
Czas lokalny: 12:30

Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

 1. Ogłoszenie TED
 2. Ogłoszenie BZP
 3. SWZ
 4. Tabela parametrów
 5. Wzór umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Uwaga!
Pierwotnie została opublikowana wersja robocza Tabeli parametrów, obecnie zamieszczona jest obowiązującym aktualnym załącznikiem do SWZ.

 1. Informacja o zmianie terminu składania ofert
 2. Ogłoszenie TED
 3. Ogłoszenie BZP
 4. SWZ
 5. Tabela parametrów
 6. Wzór umowy

po zmianach w dniu 20.07.2021

 1. Wyjaśnienia treści SWZ część 1 pyt 1-53 20-07-2021
 2. Wyjaśnienia treści SWZ część 2 pyt 54-102 20-07-2021
 3. SWZ  – po zmianach 20-07-2021
 4. Tabela parametrów – po zmianach 20-07-2021
 5. Wzór umowy – po zmianach 20-07-2021

po zmianach w dniu 22.07.2021

 1. Wyjaśnienia treści SWZ część 3 pyt 103- 22-07-2021
 2. Wzór umowy  – po zmianach 22-07-2021

po zmianach w dniu 26.07.2021

 1. Zmiana terminu składania ofert 26-07-2021

po zmianach w dniu 29.07.2021

 1. Tabela parametrów – po zmianach 29-07-2021
 2. Zawiadomienie o nowym terminie składania ofert i wyjaśnienie treści SWZ cz.4 29.07.2021
 3. Wzór umowy – po zmianach 29-07-2021
 4. Zmiana ogłoszenia TED – 29-07-2021
 5. Zmiana ogłoszenia BZP – 29-07-2021

otwarcie ofert w dniu 03.08.2021

 1. Informacja z otwarcia ofert 3.08.2021

wybór oferty w dniu 05.08.2021

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 5.08.2021