Program Badań Prenatalnych w WCM REMEDIUM

W sierpniu do naszego zespołu dołączy ginekolog: dr Paweł Gutaj – pan doktor będzie wykonywał tylko badania prenatalne.

?Badanie w I trymestrze wykonuje się między 11+0 a 13+6 T.C ( najlepiej 13 t.c)
?Badanie w II trymestrze wykonuje się między 18+0 a 22+6 T.C

UWAGA?
?Przy rejestracji online pacjentki proszone są o wpisywanie w uwagach tygodnia ciąży, w którym będzie pacjentka podczas planowanej wizyty.
?Na badanie prenatalne wymagane jest skierowanie.

Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1. wiek matki powyżej 35l at;
2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badaniaUSG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Leave a reply