Poradnia psychologiczna w Wielkopolskim Centrum Medycznym Remedium

W życiu każdego pojawiają się sytuacje, które powodują trudności. Praca, relacje z ludźmi, nauka, partnerstwo, wychowanie dziecka, zdrowie, finanse-wiele codziennych sytuacji może być powodem odczuwania silnego stresu. Czasem pojawia się odczucie, mówiące, że aktualna sytuacja wymaga zmiany, np. zmiany w sposobie własnego reagowania, zmiany w podejmowanych wyborach, zmiany w wykonywanej aktywności, w relacji. Zmiany, która przywróci odczuwanie spokoju, radości, spełnienia. Jeśli samodzielne próby zmiany okażą się niewystarczające, warto dać sobie prawo do skorzystania z pomocy. W naszym kraju wzrasta świadomość korzyści, jakie dają wizyty u psychologa. Uczestniczenie w nich stają się powszechnym sposobem na zwiększenie komfortu własnego życia. Psycholog może zaproponować kilka sposobów poradzenia sobie z trudnością.
Konsultacja psychologiczna to jednorazowe (rzadziej kilkukrotne) spotkanie z psychologiem. Jego cel to określenie charakteru problemów, oraz wspólne nakreślenie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.
Psychoterapeuta może również pomóc Ci w opracowaniu strategii działania w sytuacji wątpliwości wychowawczych, kiedy dziecko przejawia zachowani trudne np. nie stosuje się do poleceń, jest nadmiernie wycofane, lękliwe, płaczliwe, ma trudności w zasypianiu, obniżoną motywację do działania, trudności w relacjach z rówieśnikami.
Psychoterapia– przebieg psychoterapii jest określony przez Twoje potrzeby i cele. Psychoterapeuta stosując odpowiednie metody przybliża Cię do rozwiązania, które określacie wspólnie na początku terapii. Celem psychoterapii jest nie tylko leczenie już powstałych zaburzeń. Jest nim również rozwijanie własnego potencjału, lepsze poznanie siebie, zdobycie nowych umiejętności (np. przydatnych w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie ze stresem, lękiem). Psychoterapia to filar dla osiągania sukcesów w sferze rodzinnej, biznesowej, kontaktów z innymi ludźmi. Daje możliwość spojrzenia z dystansem na własne życie. Pomaga nie tylko rozwiązać własne problemy, ale również podnieść jakość własnego życia. Pozwala żyć świadomiej dzięki wiedzy z zakresu emocji, reagowania na sytuacje, motywów działania.
Psychoterapia może pomóc również w przypadku: ‚
-trudności w radzeniu sobie ze stresem, z emocjami, ze złością
-poradzeniu sobie z trudnymi przeżyciami np. przemocą, dotkliwą utratą, żałobą
-obniżenia nastroju
-zaburzeń odżywiania
-odczuwaniu silnego lęku np. w relacjach z ludźmi, podczas wystąpień publicznych
-zaburzeń lekowych
-depresji
-uzależnienia
-współuzależnienia (życie w bliskiej relacji z osoba uzależnioną)
-chorób psychicznych
-trudności w relacji z innymi osobami
-nieśmiałości
-trudności w podjęciu ważnej decyzji
-traumy
-zaburzeniom psychosomatycznym (kiedy ciało choruje pod wpływem silnych lub
przewlekłych przeżyć)
-obniżonego poczucia własnej wartości.

Zależnie od trudności psychoterapeuta pomaga Ci, stosując terapie krótkoterminową, trwa ona od ok. 10-15 spotkań lub dłuższą.

Psycholog nie ma prawa krytykować klienta. Kieruje się tajemnicą, dba o to, aby każda sesja prowadziła do rozwiązania trudności, z jaką przychodzi klient.

Leave a reply