Lekarz Aleksandra Kamińska ? specjalista pediatra

Lekarz Aleksandra Kamińska ? specjalista pediatra

Specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii  w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera, gdzie obecnie kontynuuje zatrudnienie.

Pisemny egzamin specjalizacyjny z pediatrii  z 3. lokatą w kraju.

Praca w Klinice pozwoliła na zdobycie wiedzy i doświadczenia umożliwiających rozwiązywanie trudnych problemów diagnostycznych.

Dodatkowe szkolenia w zakresie ultrasonografii, co pozwoliło wprowadzić monitorowanie ultrasonograficzne chorób płuc do codziennej praktyki klinicznej.

Współautorka 3 publikacji naukowych.

W trakcie pisania pracy doktorskiej pt. ?Postępowanie w wybranych stanach zapalnych układu oddechowego u dzieci w praktyce ambulatoryjnej ? teoria i praktyka?.

Stanowi cenne uzupełnienie lekarza rodzinnego WCM REMEDIUM w zakresie peumonologii, alergologii i immunologii dziecięcej 

Leave a reply